μηχανή κοπής

 • IDE (Electric Pipe Beveling Machine)

  IDE (Ηλεκτρική μηχανή κοπής σωλήνων)

  Το λοξότμητο μηχάνημα χωρίζεται σε εσωτερικό τύπο επέκτασης και εξωτερικό τύπο σφιγκτήρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για την επεξεργασία της σπασμένης και επίπεδης επιφάνειας του μεταλλικού άκρου του σωλήνα με διαφορετικές απαιτήσεις γωνίας. Μπορεί να επεξεργαστεί σε U, V και άλλα γεωμετρικά σχήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

 • IDP (Pneumatic Pipe Beveling Machine)

  IDP (Μηχανή κοπής πνευματικών σωλήνων)

  Το λοξότμητο μηχάνημα χωρίζεται σε εσωτερικό τύπο επέκτασης και εξωτερικό τύπο σφιγκτήρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για την επεξεργασία της σπασμένης και επίπεδης επιφάνειας του μεταλλικού άκρου του σωλήνα με διαφορετικές απαιτήσεις γωνίας. Μπορεί να επεξεργαστεί σε U, V και άλλα γεωμετρικά σχήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

 • ODM (OD-Mounted Electric Pipe Cutting And Beveling Machine)

  ODM (Μηχανή κοπής και κοπής ηλεκτρικών σωληνώσεων OD)

  Το λοξότμητο μηχάνημα χωρίζεται σε εσωτερικό τύπο επέκτασης και εξωτερικό τύπο σφιγκτήρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για την επεξεργασία της σπασμένης και επίπεδης επιφάνειας του μεταλλικού άκρου του σωλήνα με διαφορετικές απαιτήσεις γωνίας. Μπορεί να επεξεργαστεί σε U, V και άλλα γεωμετρικά σχήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

 • ODP (OD-Mounted Pneumatic Pipe Cutting And Beveling Machine)

  ODP (Μηχανή κοπής και κοπής σωλήνων με πνευματικό σύστημα OD)

  Το λοξότμητο μηχάνημα χωρίζεται σε εσωτερικό τύπο επέκτασης και εξωτερικό τύπο σφιγκτήρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για την επεξεργασία της σπασμένης και επίπεδης επιφάνειας του μεταλλικού άκρου του σωλήνα με διαφορετικές απαιτήσεις γωνίας. Μπορεί να επεξεργαστεί σε U, V και άλλα γεωμετρικά σχήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις.