αυτόματη μηχανή συγκόλλησης μικρών σωλήνων

  • Closed type welding head

    Κεφαλή συγκόλλησης κλειστού τύπου

    Υιοθετεί τη μέθοδο συγκόλλησης TIG (GTAW,, κατάλληλη για συγκόλληση μικρών σωλήνων. Χωρίζεται σε κλειστή κεφαλή συγκόλλησης και ανοιχτή κεφαλή συγκόλλησης, μπορείτε να επιλέξετε κατάλληλο μηχάνημα σύμφωνα με τις διαμέτρους του σωλήνα.

  • Open type welding head

    Κεφαλή συγκόλλησης ανοιχτού τύπου

    Υιοθετεί τη μέθοδο συγκόλλησης TIG (GTAW,, κατάλληλη για συγκόλληση μικρών σωλήνων. Χωρίζεται σε κλειστή κεφαλή συγκόλλησης και ανοιχτή κεφαλή συγκόλλησης, μπορείτε να επιλέξετε κατάλληλο μηχάνημα σύμφωνα με τις διαμέτρους του σωλήνα.